Skip to main content

Onderwijsbegeleiding

Mijn onderwijsbegeleiding is er speciaal voor een leerling, klas of leerkracht(en) in het basisonderwijs. 

Meestal begint de begeleiding met een hulpvraag voor een leerling. Ik vind het belangrijk dat kinderen zichzelf (weer) gaan zien. Ik leer ze begrijpen waarom ze doen wat ze doen, welke groeikansen er zijn en laat ze ervaren waar hun kracht zit. Dit is - in mijn ogen - de basis. In deze stappen neem ik ook de leerkracht(en) mee. Vanuit daar kunnen we bouwen aan een fijne relatie met leerkrachten, de klas en school in het algemeen.

Ik benader een hulpvraag holistisch. Dit betekent dat ik, in mijn begeleiding, alle factoren meeneem die bewust en onbewust van invloed zijn op de hulpvraag. Daarbij maak ik gebruik van verschillende coaching tools die je op deze pagina kunt lezen. Uiteraard overleggen we samen welke interventies passend zijn binnen een schoolse situatie.

Afhankelijk van de hulpvraag werk ik graag samen met alle betrokkenen. Daarnaast neem ik de behoeftes en kenmerken van een klas, waar de leerling in zit, mee in mijn begeleiding en adviezen. Waar nodig kan ik de leerkracht(en) ook ondersteunen bij gespreksvoering met de ouder(s). Dit kan in de voorbereiding en/of tijdens het oudergesprek zelf zijn. 

Tijdens de begeleiding ben ik in de klas aanwezig of op een rustige plek met de leerling aan het werk. Soms is het fijn om, afhankelijk van de hulpvraag, samen met de leerling en (een groepje) klasgenoten te werken. Mijn manier van werken stemmen we altijd samen af.

Hieronder lees je meer over de voordelen van mijn begeleiding. 

Voordelen van mijn begeleiding

 • Bewustwording van eigen gedrag en gevoelswereld
 • Beter kunnen ontspannen
 • Ervaren van meer zelfvertrouwen
 • Ervaren van interne veiligheid
 • Probleemoplossend kunnen handelen
 • Zin om naar school te gaan
 • Verbeteren van begrip en afstemming van leerkracht naar leerling
 • Fijner contact tussen leerling en leerkrachten
 • Vergroten van lichaamsbewustzijn
 • Werken vanuit de kern, geen symptoombestrijding
 • Versterken van contact tussen leerkracht(en) ouder(s)
 • Werkbare adviezen voor leerling, school en (eventueel) ouders

Is dit iets voor jou?

Ontdek wat ik voor jou kan doen. Neem contact op voor een (vrijblijvende) kennismaking. Ik kijk ernaar uit om met je te spreken.

Investering

 • Tarieven en duur op aanvraag

Samenwerkingsverband Stromenland

- Kim van Hulst, Gedragsspecialist bij SWV Stromenland -

“ Milou is in staat om een mooie verbinding te maken met kinderen, leerkrachten en ouders. Ze voelt kinderen aan en weet in korte tijd positief contact te maken. Vanuit een vertrouwensrelatie weet ze leerlingen zo ver te krijgen dat ze weer naar zichzelf durven te kijken. Ze werkt systemisch, op gevoel en maakt de innerlijke emotiebeleving van kinderen visueel en tastbaar. Op deze manier worden kinderen zich bewuster van onderliggende patronen en kunnen ze bouwen aan een positief zelfbeeld. Bij Milou mag je weer zijn wie je BENT! ”